Hamam Böceği

Hamam böceği nemli ve sıcak bölgelerde yaşayan, geceleri faaliyet gösteren düz kanatlılar (Orthoptera) takımının, Blattidae böcek türleri ailesinin genel adı.hamam böceği ilaçlama kuzey kutbundan güney kutbuna kadar insanların yaşadığı her yerde rastlanır. Kanatlı ve kanatsız türleri vardır. Bu haşereler basık vücutlu, uzun antenli, benzer bacaklıdırlar. Hızlı koşarlar. Kahverenginden gri ve siyaha kadar çeşitli renkte olanları vardır. Hamam böceklerinin tropik türleri parlak yeşil, sarı kırmızı, portakal renginde dirler. çizgili hamam böceklerine de rastlanır. Hamam böceğinin kafası, kalkan şeklini almış olan protoraks (ilk göğüs segmenti) ile kısmen veya tamamen örtülüdür. Hamam böceklerinin mağara ve karınca yuvalarında sürekli karanlıkta yaşayanları göz süzdür. Uzun antenleri yardımcı duyu kılları ile donanmıştır. Hamam böceklerinin boyları 5 mm ile 7,5 cm arasında değişir.

Hamam Böceğinin Yaşadığı yerler:

Sıcak ve nemli yerlerde. Hamam, fırın, mutfak, orman ve çürümüş besin muhitlerinde bol rastlanır.

Hamam Böceğinin Özellikleri:

Basık ve oval vücutlu, ince uzun antenli, kanatlı veya kanatsız böcekler. Karanlıkta ortaya çıkar. Nebâti ve hayvânî çürümüş besinlerle beslenir. Dişi, yumurtalarını kapsül içinde bırakır.

Hamam Böceğinin Ömrü:

5 yıl kadar.

Hamam Böceği Çeşitleri:

3500 kadar türü vardır.
Birçok hamam böceği türü orman ve tarlalarda insanlardan uzak, tabiatta serbest olarak yaşar. Bunlara örnek olarak tarla hamamböceği gösterilebilir. Tropik bölgelere gidildikçe boyları artar. çürüyen nebatî ve hayvanî artık maddelerle beslenirler. Hamamböcekleri kuvvetli kesici ve çiğneyici ağız parçaları ile çok sert maddeleri bile kemirebilirler. Mutfakta yaşayan hamamböcekleri her türlü yiyecekle beslenir. Bazen çorap, deri, kâğıt, tahta ve kumaşları dahi kemirirler. Bazı hamamböceği türleri canlı bitki yiyerek onlara zarar verir. Yaygın türlerin erkeklerinde gelişkin iki çift kanat mevcuttur. Hamamböceği dişilerinde kanatlar daha küçüktür. Bazı türler ise tamamen kanatsızdır. Hamamböceklerinin kanatları uçmaktan çok, karnı bir zar gibi korumaya yarar. Kanatları olanlar iyi uçucu değildir.
Büyük Amerikan böceği (P. amerikana) 5 cm boyunda, kızıl kahve renklidir. Sonradan Avrupa’ya da girmiştir. Evlerin iç ve dışında uçar. Bu hamamböceğinin yetiştirilmesi kolay ve vücudu büyük olduğundan biyoloji laboratuarlarında deney hayvanı olarak da kullanılır. Yurdumuza gemilerle sonradan girmiştir. Hamamböceklerine fırın ve hamamlarda rastlanır. Anavatanı Kuzey Amerika olarak bilinse de, aslen Afrika menşelidir. Bu hamamböceği uygun şartlarda saatte 4–5 kilometre hızla koşabilir. Alman hamamböceği (Bjettela germinica) saman renginde, 11–13 mm boyunda küçük olup erkek ve dişileri kanatlıdır. Evlerde yaşar. Anayurdu Orta Avrupa’dır. Evlerimizde en çok rastlanan “Doğu hamamböceği” (Blatta orientalis) 2,5–3 cm uzunlukta parlak siyahımtırak renktedir. Dişilerde kanatlar gelişmemiş olduğundan uçamazlar.
İnsanların bulunduğu her yerde hamamböceklerine rastlanır. Nemli yerleri sevdiğinden özellikle mutfaklarda, duvar çatlakları arasında barınır. Geç saatlerde ışık yakıldığında hamamböceklerinin kaçışarak saklanmaya çalıştıkları görülür. Dişihamam böceği ilaçlama yumurtalarını kendileri tarafından meydana getirilen uzunca bir kapsül içinde çift sıra hâlinde koyarlar. Ergin dişi hamamböceği, yumurta paketini yavrular çıkıncaya kadar berâberinde taşır. Ancak bir tehlike karşısında yumurta kapsülünü bırakarak kaçar. Hamamböceklerinin yumurta sayısı cinslere göre, genellikle 16-40 arasında değişir. Doğu hamamböceğinde 16, Alman hamam böceği kapsülünde 40 yumurta bulunur. Uygun şartlar altında (22°C’de) 2–3 ay zarfında nemfler (yavru) yumurtadan çıkar. Hamam böceğiyavrusu birinci gömleği kapsülde değiştirdikten sonra kapsülden çıkar. Nemfler ergine benzeseler de kanatsızdırlar. Yavrular büyümeleri sırasında birkaç kere deri değiştirerek kanatlı şekle dönüşürler. Bazı hamamböceği türlerinin erginleri de kanatsızdır. Sıcak iklimlerde 9–12 ayda, soğuk iklimlerde ise 3-4 senede erginleşirler. 5 sene kadar yaşar ve en çok 5 defa gömlek değiştirirler.

Hamam Böceği ile Mücadele

Hamam böceğinin çoğu türleri genellikle nisan-mayıs aylarında çiftleşirler. Hamam böcekleri pislikte ve daha sonra yiyeceklerimiz üzerinde gezindiklerinden bakteri ve sporozoaları bulaştırırlar. Gezdikleri yerlerde pis bir koku bırakırlar. Hamam böcekleri alışkanlıkları şaşırtıcı olduğundan umulmadık yerlerde rastlanırlar. Bu sebepten yok edilmeleri güçtür. Hamam böcekleri yassı vücutlu olduklarından rahatlıkla çatlaklar arasında gizlenirler. En iyi korunma çaresi temizliktir. Hamam böceği ile mücadelede yiyecekler korunmalı ve evin içinde çöp bırakılmamalıdır. Hamam böcekleri gün ışığını ve elektrik ışığını sevmediklerinden karanlıkta yuvalarından çıkarlar. Geceleri anîden gelen ışıkta bile çok çabuk kaybolurlar. Hamam böcekleri püskürtme ve serpme ilâçlarla yok edilmeleri çok güçtür.
Gece besin ararken duyu organlarıyla ilâç serpilmiş kısımları keşfeden hamam böceği ilâç bulaşık olmayan kısımlarda dolaşır. Zamanla ilâçlara karşı bağışıklık kazandıkları ortaya çıkmıştır. Değişik bir ilâç hamamböceklerini yok ederse de kapsüldeki yumurtalar ilâçtan etkilenmez ve 2–3 aylık kuluçka süresinden sonra evleri tekrar işgâl ederler. Hamamböcekleri ile mücadelede Pharao karıncalarının mücadelesinde kullanılan yem şeklindeki insektisitler (böcek öldürücüler) kullanılması daha tesirli olmaktadır. Fakat hamamböcekleri yalnız dolaştıklarından bu zehirli yemlere rastlama ihtimalleri kesin değildir ve komşu binalardan her an tekrar bulaşabilirler. Dünyada en çok rastlanan böceklerdir. En yüksek binaların çatı katlarında bile rastlanır.Hamam böceği insanı ısırır mı?

Hamam böcekleri insanı ısırmaz. Kan emerek beslenmez, evcil hayvanlara zarar vermez. Dış ve iç ortamlarda, insanın yediği, yemediği her şeyi yiyerek beslenir. Hamam böceği, kâğıt, naylon, silikon gibi maddeleri de kemirir.

Hamam böceği nasıl bir böcektir?

Hamam böceği, 6 tane eklem bacağı, 5000 civarında türü bulunan, her kıtada yaşayabilen, birçok hastalığı bünyesinde taşıyan nemli yer seven zararlı bir haşere türüdür. Hamamböceği, hastalık taşır, yediğimiz yemediğimiz her şeyi yer.1 ay aç yaşayabilir,1 hafta susuz yaşayamaz. Milyon yıldır dünyada varlığını değişime uğramadan sürdürebilmiştir. İskelet yapısı bedeni dışında gelişmiştir. Erkek hamam böceği kanatlı, dişi kanatsızdır. Bir çift hamamböceği ölene kadar 1 milyon yumurta yapar.

Hamamböceği evlerimize nereden gelir?

Hamam böceği, pislik ve nemin olduğu yerleri yaşama alanı olarak seçer. Siz temiz olsanız bile dışarıdan alınan eşyalar arasında, sızıntı yapan kanalizasyon borularından, alışveriş poşetleriyle, eski bina konumlarından, kaynaklanan nedenlerden ev iç alanlara ve evlere gelir.

Hamam böceği ne ile beslenir?

Hamamböceği beslenmesini sürdürmek için nemli ortama ihtiyaç duyar. Organik olan, olmayan her şeyi yer. İnsanların yediği, yemediği her şeyle beslenme sağlar. Hamamböcekleri aç olarak 1 ay yaşayabilir, susuz olarak 1 hafta yaşayabilir.

Hamamböceği ne kadar yumurta yapar?

Hamamböcekleri, yumurtlama yöntemiyle çoğalır. Bir çift hamam böceği, ölene kadar 1 milyon yumurta bırakabilir. Dişi hamam böceği, her yumurta bırakmasında 300–400 tane yumurta yapabilir. Sırtında taşıdığı yumurta paketlerini bulunduğu her yerde bırakır.

Dünya üzerinde kaç tür hamam böceği vardır?

çok soğuk iklimler hariç dünyanın her yerinde hamam böceğine rastlamak mümkündür.5000’e yakın hamamböceği türü vardır, genel özellikleri birbirine benzeyen böceğin yumurta bırakma sayısı, rengi, büyüklüğü yaşadığı alana bağlı değişir.

Hamamböceği için hangi ilaçlar kullanılır?

Hamamböceklerini ilaçlamada kokulu sıvı ilaçlar kullanılır, diğer bir ilaçlama jel ilaçlamadır. Jel ilaçlama kokusuz, renksiz, insan sağlığına yan etkisi olmayan bir ilaçlamadır. Jel ilaç uygulanırken alanın terk edilmesine gerek olmaz. İlacı yiyen hamam böcekleri zincirleme ölür. Kokulu sıvı ilaçlamada, alan 4–5 saat kapalı kalmalı, sonra 1 saat havalandırma yapılmalıdır. Bu ilaçlama ile canlı olan bütün böcekler ölür.

Hamam böceği yumurtasını nereye bırakır?

Hamamböceğinin dişisi sırtında gezdirdiği yumurtalarını gezdiği alanlarda bırakır. Yumurtalar uygun nem ve sıcaklıkta, açılır yavrular çıkar. Hızlı büyüme sağlayan böcekler, kısa zamanda erginleşir. İlaçlama yapılmadan hamamböceğinden kurtulmak imkânsızdır.

Hamam böceği en çok nerelerde görülür?

Hamam böcekleri, her yerde rastlanabilen bir böcek türüdür. Ev içlerine gelerek, yediğimiz gıdalara ortak olurlar. Ev dışında, gıda sektörü ile uğraşan iş yerlerinde sık olarak hamam böceğine rastlanır. Nem ve rutubet olan yerler hamam böceğinin yaşaması için en ideal yerlerdir.

Hamam böceği ilaçlaması yılda kaç kez yapılmalı?

Hamam böcekleri tahmin edemeyeceğiniz kadar hızlı ürer. Bu sebeple 1–2 tane görülmesi demek, daha birçoğunun yuvasında olduğu anlamındadır. İlaçlama yapılmadan hamamböceğinden kurtulmak mümkün olmaz. Gıda sektörlerinin aylık periyotlar halinde ilaçlama yaptırması gerekir. Evlerde hamam böceği görüldüğü anda, ilaçlama yardımı almak gerekir.

Hamam böcekleri ortalama kaç yıl yaşar?

Hamam böceğinin ömrü, yaşadığı alana ve türüne göre değişiklik gösterir. 6 ay ve 1 sene arasında ömrü vardır. Kafası kopan bir hamam böceği bu durumda hemen ölmez, susuzluktan 1 haftada ölür, açlıktan ölmesi 1 ayı bulur. Hamam böceği için en önemlisi nem ve su ihtiyacıdır.

Hamam böceği insana hastalıkları nasıl bulaştırır?

Hamam böceği, üzerinde birçok mikrop taşıyan, bu mikropları gıdalarımız üzerinde gezerek bizlere bulaştırır. Hamam böceğinden bulaşan hastalıklar; astım, verem, dizanteri, alerjik hastalıklar, mantar hastalıkları, hepatit gibi hastalıkların mikroplarını insana bulaştırır.

Hamam böceğinden nasıl kurtulabilirim?

Hamam böceğinden kurtulmak için kesinlikle ilaçlama yardımı almalısınız. İlaçlama yapılmadan hamam böceği ve haşereden kurulmak mümkün olmaz. Evde hamam böceği varsa hemen arayın bizi, ilaçlamanızı yapalım. Böceklerden kurtulmak ancak ilaçlama ile olur. Böcek ilaçlama hizmetimiz, size yakın şubelerimizle 7 gün 24 saat görevdedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir